Privacy Verklaring (AVG)
Fotografie Johan Gerritse  gevestigd aan Fuutlaan 12 te Schipluiden  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotografie Johan Gerritse  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken  in het geval u mij inhuurt als fotograaf:
–       Voor- en achternaam
–       Adresgegevens
–       Telefoonnummer
–       E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Fotografie Johan Gerritse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen”
–       Het afhandelen van uw betaling
–       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–       Voor het toesturen van fotobestanden, album of ander product betreft fotografie
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fotografie Johan Gerritse verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Fotografie Johan Gerritse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen en de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fotografiejohangerritse@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie:
Uw pasfoto,MRZ nummers, paspoortnummer en ISBN.Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.
Fotografie Johan Gerritse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft o een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotografie Johan Gerritse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met fotografiejohangerritse@gmail.com.
Back to Top